Công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Quân giới Việt nam 19/05/1945-19/05/2010.